виж Количката е празна

  На основата на Закона за МВР и Наредбата за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, фирма „ВИДЛИЧ – НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ“ е лицензирана и има издадено разрешение от ГДПБЗН при МВР да извършва сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи и системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. В това направление, на взаимно изгодно сътрудничество на договорна основа, фирмата  има необходимия технически и кадрови потенциал да осъществява:

  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ В СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ.
  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ НА МЯСТО В ОБЕКТИТЕ.
  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРИНКЛЕРНИ СИСТЕМИ.
  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДРЕНЧЕРНИ СИСТЕМИ.
  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ.
  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДИМОРЕФУЛЬОРНИ СИСТЕМИ .